CİHAZ İZLENEBİLİRLİĞİ (ARA KONTROL/DOĞRULAMA) EĞİTİMİ
Eğitimin Adı:
Cihaz İzlenebilirliği (Ara Kontrol/Doğrulama) Eğitimi

Eğitim Kodu:
LAB.04

Eğitimin Amacı:
Katılımcıları, izlenebilirlik kapsamında cihaz doğrulama, ara kontrol uygulamaları ve kalibrasyon sertifikalarının yorumlanması ile ilgili bilgilendirmektir.

Hedef Kitle:
Katılımcıların, ISO/IEC 17025 eğitimi almış, laboratuvar yönetiminden (kalite yönetimi) ve teknik kadrodan olmaları önerilmektedir.

Eğitimin Süresi:
8 saat (1 gün)

Eğitimin İçeriği:
Copyright 2021 © CTR Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.