Mail grubunuza kayıt olun
HÜKÜM VE KOŞULLAR
1. Başvuru ve Kayıt Koşulları
Eğitim kayıt formunun tam olarak doldurulup CTR Academy'ye iletilmesi ile başvuru yapılmış olur ve ön kayıt oluşturulur. Ön kayıt, eğitime katılım hakkı sağlamaz. Eğitim bedelinin tamamının ödenmesi ve ödeme dekontunun iletilmesi ile ön kayıt, kesin kayda dönüşür. Bir eğitimin son kayıt tarihi, başlangıç tarihinden 3 iş günü (online eğitimler için 7 iş günü) öncesidir. Kesin kaydınız alındıktan sonra, belirttiğiniz e-posta adresine bildirim yapılacaktır. Bu sebeple geçerli bir e-posta adresi belirtmeniz önem taşımaktadır.

2. Ödemeler
Talep edilen eğitimin ücretleri, KDV hariç fiyatlardır. Ödeme, tutara %18 KDV ilave edilerek yapılmalıdır. Ödeme yalnızca verilen hesap numarasına yapılmalı ve açıklama bölümünde eğitimin adı yazılmalıdır.

3. İptal ve İade Şartları
Eğitimin başlamasından en geç 14 gün önce yapılan iptal başvurularında ücretin tamamı başvurana iade edilir. İptal talebi yazılı olarak yapılmalıdır. Eğitimin başlamasına 14 günden daha az süre kala yapılan iptal taleplerinde ücret iadesi yapılamaz. Mücbir sebeplerle (eğitmenin yaşadığı acil durum, hava muhalefeti, doğal afet vb.) veya yeterli katılımcı sayısına ulaşılamaması nedeniyle CTR Academy eğitimi erteleyebilir veya iptal edebilir. Böyle bir durumda dilenirse ücret iadesi ya da bir sonraki eğitime kayıt yapılmaktadır.

4. Ön Bilgi Şartları
Baş denetçi eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin PUKÖ döngüsü, yönetim sisteminin ana unsurlarını, politika, hedefler, planlama, uygulama, ölçme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimini biliyor olması beklenmektedir.

5. Sınav Şartları
Katılımcılar, sonunda sınav yapılan eğitimler için sınav kurallarına uyacağını peşinen kabul eder. Bu kurallar sınavdan önce açıklanır. Sınav kurallarının ihlali durumunda sınav hakkı kaybolur. Eğer sınav güvenliğine yönelik bir ihlal söz konusu ise ikinci sınav hakkı da tanınmaz.

6. Sertifika Şartları
Katılımcılar eğitimin en az %80'ine katılmalıdır. En az %80 katılım sağlamayan katılımcılara sertifika düzenlenemez. Bunun dışında, sertifika almaya hak etmek için, eğitim için belirlenen başarı ölçütü karşılanmalıdır (yalnızca başarı ölçütü gerektiren eğitimler için). Katılımcı bu şartları sağlayamadığı bir eğitim için sertifika talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

7. Veri Güvenliği Şartları
CTR Academy, ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun bir veri güvenliği sistemi oluşturmuştur ve uygulamaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliğiyle ilgili detaylı bilgi web sitemizde verilmiştir. Kayıt formunu onaylamanız ile Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (682)'ni okuduğunuzu ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz.

8. Şikayet ve İtirazlar
Eğitim süresince, eğitim sonrasında, sınav sonrasında veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra şikayette bulunma veya itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Şikayet ve itirazlarla ilgili süreç web sitemizde açıklanmıştır.

9. Özel İhtiyaçlarla İlgili Şartlar
Dikkat etmemizi ve önlem almamızı istediğiniz fiziki engeliniz ve/veya beslenme sınırlamalarınız ve/veya sınav esnasında bir elektronik cihazı yanınızda bulundurmanız gerekliyse (sınav alanına cep telefonu da dahil herhangi elektronik cihaz alınmamaktadır), bunu ilgililere detaylarıyla açıklamalısınız. Bildirimi yapılmayan özel ihtiyaçların CTR Academy tarafından karşılanacağı garanti edilemez. Ayrıca, sağlık sebebiyle kullandığınız ve sınav esnasında yanınızda bulundurmanız gereken elektronik cihaz için doktor raporu vb. gibi, cihazın amacını ve kullanılmasının gerekliliğini gösteren bir evrak sunmanız beklenmektedir. Özel ihtiyaçlar sebebiyle sınav alanına elektronik cihazla gelecek katılımcılar, CTR Academy'nin sınav anında alacağı ilave önlemleri (ilave bir gözetmen tahsisi vb.) peşinen kabul eder.

11.03.2020, Versiyon 0.2
Copyright 2022 © CTR Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. exemplar global
CTR Academy, Exemplar Global onaylı bir eğitim sağlayıcısıdır.